1600-ročná rakva

Veda

1600-ročná rakva môže vrhnúť svetlo na Rímsku Britániu

1600-ročná rakva Rakva lemovaná olovom, ktorá bola objavená v severnom Anglicku, mohla ponúknuť stopy o prechode oblasti z Rímskej ríše…

Read More »
Back to top button